Place 168 ปิ่นเกล้า

ยูนิตพิเศษ ราคาเริ่มต้น 2.00 ลบ.*

ชื่อโครงการ Place 168 ปิ่นเกล้า
ชนิดโครงการ คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งโครงการ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปีที่โครงการเสร็จ ไตรมาส 2 ปี 2568
ราคาเริ่มต้น

2,490,000 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ ยูนิตพิเศษ ราคาเริ่มต้น 2.00 ลบ.*
   

รายละเอียดโครงการ


ที่ Place 168 ปิ่นเกล้า...เราออกแบบรูปแบบการอยู่อาศัย ให้สนับสนุนการใช้ชีวิตของคุณ พร้อมผลักดันชีวิตไปข้างหน้า ด้วยพื้นที่ที่ตอบสนองการพักผ่อน และชีวิตการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการงาน และชีวิตส่วนตัว เพราะที่นี่ ทุกตารางนิ้ว คือความสำเร็จ

Contact Advertiser

รายละเอียดโครงการ


ที่ Place 168 ปิ่นเกล้า...เราออกแบบรูปแบบการอยู่อาศัย ให้สนับสนุนการใช้ชีวิตของคุณ พร้อมผลักดันชีวิตไปข้างหน้า ด้วยพื้นที่ที่ตอบสนองการพักผ่อน และชีวิตการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการงาน และชีวิตส่วนตัว เพราะที่นี่ ทุกตารางนิ้ว คือความสำเร็จ